loader

Andmekaitsepoliitika

Dermoshop austab sinu privaatsust ja püüab alati kaitsta sinu isikuandmeid parimal võimalikul viisil. Püüame kõigis tegevustes tagada, et sinu isikuandmeid töödeldakse kõige turvalisemal viisil nii meie ettevõtte sees kui ka meie alltöövõtjate tegevuses. Selles andmekaitsepoliitikas kirjeldame, milliseid andmeid me kogume ja kuidas neid kasutatakse.


Isikuandmete töötlemise põhialuseks on kliendi- või lepinguline suhe või andmesubjekti nõusolek või Vastutava töötleja õigustatud huvi.
 

Dermosil_AIA-liitto_0160.jpg


1. Vastutav töötleja

Dermoshop OÜ („Dermoshop” või „me/meie”)
Äriregistri kood 11119460
Aadress: Tornimäe 7–K30, Tallinn, Eesti
Telefon: 600 6622
E-post: service@dermosil.ee


2. Registri nimi

Dermoshop OÜ kliendi- ja otseturunduse register


3. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Kogume isikuandmeid, mida saadad meile, kui näiteks registreerud meie veebipoe kliendiks, tellid tooteid, tellid uudiskirja, võtad ühendust meie klienditeenindusega, kirjutad tootekommentaari, kommenteerid foorumis või osaled kampaaniates. Andmed, mida töötleme, on nimi, võimalik töökoht, sünniaeg, kodune aadress või töökoha aadress (grupitellimuse tegijatel), postiindeks ja postkontor, e-posti aadress, telefon, tellimuste ajalugu, kogutud boonuspunktid, võimalik premium-tase, tehnilised andmed (kasutaja IP-aadress ja kasutatav veebilehitseja) ja küpsiste teave. Meie veebipoes asuva jaotise Minu leht kaudu võid anda meile teavet ka oma nahatüübi ja soo kohta, aga see ei ole kohustuslik. Peale selle võime koguda välistest allikatest teatavaid isikuandmeid, näiteks krediidiinfot ja aadressimuudatusi.

Meie nahaanalüüs kogub ka isikuandmeid. Kui teete nahaanalüüsi Dermosili veebipoe kaudu, kogub veebirakendus järgmist teavet: vanusevahemik, sugu, riik (geograafilise asukoha alusel), inimese näopilt, näonaha seisund ja tootesoovitused.

Samuti võime seadusega lubatud piirides andmeid värskendada ametiasutustest või teistelt ettevõtetelt saadud teabega.
 


4. Kuidas me sinu isikuandmeid kasutame? 

Võime kasutada sinu andmeid kliendisuhte ja sinu tellimuste haldamiseks, autentimiseks, otseturunduseks, kliendiuuringuteks, uudiskirjadeks, analüüsi ja profileerimise eesmärgil ning statistika jaoks. Võime kasutada andmeid ka reklaammaterjali saatmiseks posti, tekstisõnumite või e-posti teel ja sinuga ühenduse võtmiseks telefonitsi, kui sa ei ole sellest keeldunud. Võime kasutada andmeid ka sinu jaoks olulise teabe saatmiseks ja suunatud turunduseks ning oma teenuste parendamiseks. Meie uudiskirja tellimuse saad lõpetada uudiskirjas oleva lingi kaudu.

Dermoshop võib kasutada teenuste haldamiseks, trükkimiseks ja levitamiseks, klienditeeninduseks, maksete vahendamiseks, krediidi- ja makseteenusteks, kasutajaandmete administreerimiseks ja analüüsimiseks, uuringuteks, kliendisuhtluseks ning kampaaniate läbiviimiseks alltöövõtjaid või teenusepakkujaid. Dermoshopi tütarettevõtted, alltöövõtjad ja teenusepakkujad võivad kasutada sinu isikuandmeid ainult eesmärkidel, mis on määratletud selles andmekaitsepoliitikas. 

Dermoshop OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Dermoshop OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Eespool mainitud kolmandatel isikutel on keelatud kasutada sinu andmeid muudel kui selles poliitikas ning Dermoshopi poolt kindlaks määratud eesmärkidel. Dermoshop kohustab kolmandaid isikuid hoidma sinu andmeid konfidentsiaalsetena ja tagama piisava andmekaitse taseme, et sinu andmed oleksid kaitstud.

Dermoshop kasutab sinu andmete töötlemisel teenusepakkujaid, kellel võib olla juurdepääs andmetele väljastpoolt EL-i/EMP-d, näiteks USA-st. Dermoshop vastutab, et andmete edastamine toimub asjakohasel viisil ja seadusega ettenähtud korras.

Sinu isikuandmeid edastatakse ametivõimudele ainult siis, kui seda nõutakse või seaduses ettenähtud eesmärkidel.


5. Kuidas me sinu isikuandmeid kaitseme?

Dermoshop peab andmesubjektide andmete hoolikat kaitsmist äärmiselt tähtsaks. Andmed salvestatakse elektroonilisse süsteemi, mida kaitsevad tulemüürid, salasõnad ja muud vajalikud tehnilised lahendused. Juurdepääs registri andmetele on ainult kindlaksmääratud Dermoshopi teenistuses olevatel isikutel ja isikutel, kes vajavad andmeid oma tööülesannete täitmiseks. Kõigil registriandmeid kasutavatel isikutel lasub vaikimiskohustus.


6. Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?

Sinu isikuandmeid säilitatakse registris ainult niikaua, kui see on hädavajalik selles andmekaitsepoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks ja vastavalt seadusest tulenevale andmete säilitamise kohustusele. Seadusega määratud kohustuse kohaselt võib tekkida olukord, et Dermoshop on kohustatud säilitama andmeid kauem kui eespool mainitud periood eeldab.

Vananenud ja mittevajalikud andmed hävitatakse asjakohasel viisil. Andmed kantakse registrisse selles vormis, milles andmesubjekt on need andnud ja neid võib värskendada kas andmesubjekt ise või Dermoshop andmesubjekti taotluse alusel.
 


7. Sinu isikuandmete kontroll, värskendamine, parandamine ja kustutamine.

Sul on kliendina õigus kontrollida, millised andmed on sinu kohta Dermoshopi kliendi- ja otseturunduse registrisse salvestatud. Kontrolliõigus võidakse seadusega sätestatud alustel ära keelata. Kontrolliõiguse kasutamine on põhimõtteliselt tasuta. Sul on igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui tunned, et Dermoshop on töödelnud sinu andmeid seadusevastaselt või arvad, et Dermoshopil ei ole õigust andmesubjekti andmeid töödelda. Vastuväidete esitamise õigus ei puuduta sellist isikuandmete töötlemist, mis on Dermoshopi seadusest tulenev kohustus.

Sul on õigus nõuda vigaste andmete parandamist või puudulike andmete täiendamist ning õigus nõuda oma andmete kõrvaldamist meie kliendi- ja otseturunduse registrist. Saad ka ise oma profiili veebipoest dermosil.ee kustutada või seal olevaid andmeid värskendada. Andmete kõrvaldamise õigust ei ole siiski selles osas, kui registrisse kantud teabe töötlemine ja säilitamine on vajalik Dermoshoppi puudutava seadusjärgse kohustuse täitmiseks või tuleneb muust seadusega sätestatud õiguslikust alusest.

Neid andmeid, mida oled ise meie kliendi- ja otseturunduse registrisse sisestanud ja mida töödeldakse sinu poolt antud loa või ülesande alusel, on sul õigus üldjuhul saada masinloetaval kujul ja viia need andmed üle teisele vastutavale töötlejale.

Sul on igal ajal õigus keelata oma andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. Saad oma profiili veebipoest dermosil.ee ka kustutada, oma andmeid värskendada ja sulle suunatud turunduskommunikatsiooni ära keelata. Sul on õigus meiega ühendust võtta ja taotleda Dermoshopilt ja kõigilt kolmandatelt osapooltelt sulle kuuluvate kogutud isikuandmete kustutamist.

Kui andmeid töödeldakse sinu nõusoleku alusel, on sul õigus oma nõusolek tagasi võtta, teavitades meid sellest antud andmekaitsepoliitikale vastavalt.

Sa pead saatma oma õigusi puudutavad taotlused kirjalikult või e-kirjaga punktis 1 märgitud aadressil. Dermoshop võib enne taotluse käsitlemist paluda andmekaitsesubjektil oma taotlust täpsustada ja oma isikut tõendada. Dermoshop võib keelduda taotluse täitmisest kohaldatavas õiguses sätestatu alusel. Dermoshop vastab taotlustele ühe (1) kuu jooksul pärast taotluse esitamist, kui vastamisaja pikendamiseks ei ole erilisi põhjuseid.

Kui Dermoshop ei ole järginud andmekaitset reguleerivaid õigusakte, on sul õigus pöörduda ametivõimude poole.

8. Konto kustutamine

Kui soovid Dermosili konto kustutada, võta ühendust meie klienditeenindusega. Meiega saab ühendust võtta e-kirja teel. Vaata kontaktandmeid klienditeeninduse lehelt.


9. Sotsiaalmeedia pluginad

Kui kasutad meie veebisaiti, saad sotsiaalmeedia pluginate abil jagada teavet sotsiaalmeedias, näiteks Facebookis, Twitteris ja Pinterestis (näiteks jagades sotsiaalmeedia kaudu meie reklaami teistele kasutajatele). Kui jagad teavet sotsiaalmeedia pluginate abil, edastab sinu veebilehitseja järgnevad andmed:

• sinu külastuse kuupäeva ja kellaaja,
• interneti-/URL-i aadressi, kus sa parasjagu oled,
• sinu IP-aadressi,
• teabe kasutatava veebilehitseja kohta,
• teabe sinu operatsioonisüsteemi kohta,
• sinu kasutajanime, kui oled antud sotsiaalmeedia kanali registreeritud kasutaja, ja vajadusel sinu ees- ja perekonnanime ning
• andmed selle sisu kohta, mida soovid sotsiaalmeedia plugina kaudu jagada.

Selliste andmete osas järgime vastava sotsiaalmeediaoperaatori tingimusi. Soovitame sul välja uurida, milliseid andmeid ja millisel otstarbel pluginate abil kogutakse. Saad sotsiaalmeedia pluginad oma veebilehitseja seadetes ära keelata.
 10. Lingid

Meie veebipood dermosil.ee võib sisaldada linke teistele veebiaadressidele. Antud andmekaitsepoliitika puudutab vaid veebipoodi dermosil.ee.  Kui liigud edasi mõnele teisele veebiaadressile, soovitame sul lugeda selle veebisaidi andmekaitsepoliitikat. Arvesta, et Dermoshop ei vastuta selle eest, kuidas teised veebiteenused sinu andmeid töötlevad.


11. Küpsised

Dermoshopi veebisait kasutab küpsiseid. Et veebisait töötaks parimal võimalikul viisil, pead lubama oma veebilehitsejas küpsiste kasutamist. Küpsiste abil kogutakse tehnilist teavet ja teavet veebisaidi kasutamisviiside kohta. Nende andmete abil toimub veebisaidi arendamine, et see veelgi paremini klientide nõudmistele vastaks. Vajadusel saad küpsiste kasutamise veebilehitseja seadetes ära keelata. Kui funktsioon on ära keelatud, võib osa veebisaidi funktsioonidest aeglustuda või võidakse juurdepääs teatud veebisaidi osadele täielikult blokeerida.


12. Andmekaitsepoliitika muutmine

Dermoshop arendab pidevalt oma tegevust ja jätab endale seetõttu õiguse andmekaitsepoliitika muutmiseks, teavitades sellest oma veebisaidi kaudu. Muudatused võivad olla seotud muudatustega õigusaktides. Soovitame regulaarselt tutvuda andmekaitsepoliitika sisuga.